קיימות וסביבה

תפישת האחריות התאגידית של אמות כוללת בתוכה חתירה להטמעת עקרון ה"קיימות" בתפעול נכסי החברה ובבניית נכסים חדשים.
בהקשר הסביבתי של עקרון ה"קיימות" מושם דגש על שימוש מושכל במשאבי טבע מתכלים וחסכון באנרגיה במערכות המבנה דבר שמביא להפחתת פליטות גזי חממה.
השגת יעדים אלו נעשית גם על-ידי חתירה לצמצום פסולת ומחזורה, חסכון בצריכת חשמל, מים ונייר במשרדי החברה.

הפרויקטים של החברה בייזום נדלן מתוכננים כמבנים ירוקים. בנייה ירוקה היא בניה חכמה שמטרתה להקנות לדיירי המבנה איכות חיים וסביבת עבודה בריאים יותר תוך צמצום הפגיעה בסביבה בעת תהליך הבנייה.
הבנייה הירוקה עוסקת בשילוב ההיבטים הסביבתיים בתכנון ובביצוע של פרויקט הבנייה.


בניית פרויקט ירוק תעשה ככל הניתן, מחומרים ידידותיים לסביבה.

 

"הבניה הירוקה" הינה רב תחומית ומחייבת ניהול והכוונה צמודים של צוות המתכננים והיועצים בפרויקט ע"י יועץ מומחה לנושא זה. במסגרת התכנון הירוק מושמים דגשים על ניתוח אקלימי, חסכון באנרגיה, תאורה טבעית, הפחתת קרינה, שימור סביבתי, חסכון במים, מיון פסולת למחזור, איכות אוויר, בידוד אקוסטי, עידוד השימוש באופניים, חומרי בניה ידידותיים לסביבה ועוד.

במסגרת התאמת התכנון לדרישות התקן הישראלי מס' 5281 נבדקים הנושאים הבאים:

  • בחינת אפשרות לניצול מיטבי של משאבי הטבע כגון הקרקע ואור השמש.
  • אגירה ושימוש במי גשמים או לחילופין הזרמתם לשטחים פתוחים מגוננים.
  • מחזור אשפה – תכנון חדרי אשפה המאפשרים מיון פסולת למחזור.
  • תחבורה – שימוש ברכב חשמלי ו\או אופניים בסמוך למבנה, הקצאת חניה לאופניים ומלתחות לשימוש הרוכבים.
  • גינון באדניות מנותקות מהקרקע למניעת איבוד מי השקיה.
  • הקמת מרכזי אנרגיה ואחזקה (מיזוג אויר, חשמל, עמדות טעינה לרכב חשמלי, מחזור פסולת, מערכות בקרת מבנה, הפרדה ואיסוף מים אפורים ועוד).
  • שימוש בחומרים מתאימים למחזור או ממוחזרים.

בניה ירוקה

התחממות גלובלית ובנייה ירוקה: בעשור האחרון עלתה למודעות הציבורית העולמית ההבנה שהאנושות ניצבת היום בפני אחד מהאתגרים הגדולים ביותר שבפניהם נציבה אי- פעם בהיסטוריה האנושית.

פרטים נוספים בניה ירוקה - קישור לקובץ PDF

חיפוש נכסים