Amot

אודות אמות

אמות השקעות בע"מ, חברת נדל"ן מניב ציבורית מהמובילות בישראל. החברה הינה זרוע ההשקעות בנדל"ן מניב בישראל של חברת אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ המחזיקה בה כ- 54%. החברה נסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב ונכללת במדדים המובילים: מדד ת"א-35, מדד ת"א-125, מדד ת"א-נדל"ן, מדד תל-דיב ומדד ת"א-AllShare מדד EPRA . אגרות החוב של החברה מדורגות על ידי חברת הדירוג מעלות בדירוג AA/Stable ועל ידי חברת הדירוג מדרוג בדירוג Aa2/Stable. אמות נוסדה בשנת 1964 כחברה פרטית והונפקה לראשונה בבורסה לני"ע בתל אביב בחודש מאי 2006. החברה עוסקת בהשכרה, ניהול, רכישה, ייזום ופיתוח של נכסים מניבים בישראל. בבעלות החברה 114 נכסים בשטח כולל של 1.85 מיליון מ"ר (חלק החברה), כ-1.15 מיליון מ"ר שטחי השכרה וכ-0.7 מיליון מ"ר שטחי אחסנה פתוחה וחנייה. הנכסים כוללים בנייני משרדים והייטק, מרכזים לוגיסטיים, קניונים, מרכזים מסחריים, פארקים תעשייתיים, סופרמרקטים, מלונות ותחנות אוטובוסים מרכזיות. לחברה פרויקטים בהקמה, בתכנון וייזום. סה"כ, מחזיקה החברה בנכסים בשווי כולל של כ-18 מיליארד ₪. הנכסים מושכרים ל-1,750 שוכרים, מרבית נכסי החברה ממוקמים במרכזי הערים הגדולות במרכז הארץ ובאזורי ביקוש.