Amot

הצהרת נגישות

נגישות בקבוצת אמות השקעות | עודכן לאחרונה - 23.8.22

מבוא


בשנת 1998 חוקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 , אשר מכוחו הותקנו תקנות שונות המיועדות לשפר את איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות, ולאפשר השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בחברה בכבוד, בשוויון, בנוחות ובעצמאות מקסימלית. אמות השקעות בע"מ מייחסת חשיבות רבה במתן שירות שוויוני לכלל לקוחות החברה ובתוך כך פועלת ומקדמת את נושא הנגישות בכלל נכסי החברה בכל רחבי הארץ, תהליך זה מלווה על ידי עמותת נגישות ישראל. אנו באמות השקעות פועלים להנגשת כלל הנכסים תוך עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו על מנת לאפשר הגעה נוחה ושוויונית לכלל האנשים תוך תהליך סדור שילווה אותנו בשנים הקרובות. בקבוצת אמות השקעות חשוב לנו לתת את השירות המקצועי והטוב ביותר לכלל לקוחותינו. לשם כך, אנו פועלים לביצוע התאמות אשר יאפשרו גם ללקוחות עם מוגבלות נגישות, הן בערוצים הישירים והן בערוצים הדיגיטליים מתוך מטרה לסייע להם לשפר את איכות החיים ולאפשר את שילובם בחברה בדרך של כבוד, שוויון ועצמאות. התאמות אלו נעשות בכפוף ובהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התשנ”ח – 1998) והתקנות על פיו. בראש מערך פרויקט הנגשת הנכסים והארגון עומד מנהל הביטחון הארצי של הקבוצה, מר בן אברהם, אשר מונה כרכז הנגישות של קבוצת אמות השקעות ומשמש כתובת לכל פנייה בנושא.


הסדרי נגישות נכסים שבבעלות אמות השקעות


באמות קיימת תכנית עבודה רב שנתית שמטרתה הנגשת נכסי החברה. במסגרת התכנית, אשר הוכנה בהתאם להוראות החוק והתקנות שהותקנו מכוחו, מונגשים נכסי אמות הפרוסים בכל רחבי ישראל. ההנגשה הפיזית מבוצעת תוך ליווי של יועצי נגישות מקצועיים מקרב עמותת נגישות ישראל. בסיום הנגשת כל נכס מוענק ע"י עמותת נגישות ישראל " אות נגישות ישראל" המעיד על עמידה בדרישות החוקים והתקנות התקפים במועד האישור והענקת האות. בתוך כך, בכל חניוני החברה קיימים מקומות חנייה שמורים ומסומנים לאנשים עם מוגבלות הזקוקים לחנייה והנם סמוכים לפתחי הכניסה של המבנים. חלק מנכסי החברה הונגשו באופן מלא ומפורטים בטבלת נגישות במבני אמות וחלקם נמצאים תחת תהליך הנגשה כפי שמפורט בתכנית העבודה בקבוצת אמות.

להלן טבלת נגישות במבני אמות השקעות (ניתם גם לעיין בקובץ PDF) - 

הערות חניון אות דלפק עמדות שירותי כניסה חניית טלפון סוג הנכס כתובת שם האתר
מונגש מלא נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש 08-9364169 בניין גד פיינשטיין קריית המדע אמנות המדע
מונגש מלא נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש 04-8534490   יפו 157 חיפה בית אמות חיפה
מונגש מלא נגיש נגיש לא נגיש נגיש נגיש נגיש 08-9315893   דרך הים רחובות פארק רחובות
מונגש מלא נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש 03-9223888 בניין עמל 13 בפארק אפק דנישרא פארק
מונגש מלא נגיש נגיש לא נגיש נגיש נגיש נגיש 04-9834516   קיבוץ אלונים חוצות אלונים
מונגש מלא נגיש נגיש לא נגיש נגיש נגיש נגיש 03-6488777 בניין הברזל 19-21 רמת החייל בית זיויאל
מונגש מלא נגיש נגיש לא נגיש נגיש נגיש נגיש 08-8652441   דרך חברון מתחם ביג B7 מתחם
מונגש מלא נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש קיים נגיש 03-9775044 בניין צומת בית דגן פארק טק בית דגן
מונגש מלא נגיש נגיש לא לא נגיש נגיש קיים נגיש 08-8652441 מרכז שכונת נווה זאב מתחם נווה זאב
מונגש מלא נגיש נגיש לא לא נגיש נגיש נגיש 03-5271356   אבן גבירול 124 ת"א מגדל המאה+מול 124
מונגש מלא נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש 03-9217877 בניין הסיבים 25 פתח תקווה בית אמות כלל תקשורת
מונגש מלא נגיש נגיש לא לא נגיש נגיש נגיש 02-5383586 תחנה רח' יפו והצבי רוממה מרכזית ירושלים
מונגש מלא נגיש נגיש לא נגיש נגיש נגיש נגיש 04-6260411 קניון שד' הנשיא ויצמן 1 קניון אורות
מונגש מלא נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש 03-6374461 משרדים דרך פתח תקווה 48, ת"א אמות ביטוח
מונגש מלא נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש 03-6956275 משרדים שאול המלך 8 ת"א אמות משפט
מונגש מלא נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש 03-6956275 משרדים דובנוב 10 ת"א דובנוב 10
מונגש מלא נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש 03-6956275 משרדים לאונרדו דה וינצ'י 21, ת"א אמות הקריה
מונגש מלא נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש 03-6932009 משרדים שאול המלך 37 ת"א, קטן+חניון, מגדל אמות בית אירופה
מונגש מלא נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש 03-6932009 משרדים וייצמן 2 ת"א ---
מונגש מלא נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש 02-5000864 משרדים ירמיהו 80 ירושלים, הסתדרות 26 פתח תקווה בית יהב
מונגש מלא נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש 03-9040939 משרדים --- בית פלינר
מונגש מלא נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש 02-5879944 משרדים קריית המדע 11, הר חוצבים ירושלים הר חוצבים
מונגש מלא נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש 09-7677788 קניון כצנלסון 14 כפר סבא קניון ערים
מונגש מלא נגיש נגיש לא לא נגיש נגיש נגיש 09-8851028 תעשייה בני גאון 8/14 נתניה פארק פולג
מונגש מלא נגיש נגיש לא לא נגיש נגיש נגיש 09-8851029 תעשייה יד חרוצים 27 נתניה פארק שיאים
מונגש מלא נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש 03-6352845 קניון שלמה המלך ולוי, קריית אונו קניון קריית אונו, אשכול
מונגש מלא נגיש נגיש לא לא נגיש נגיש נגיש 08-8652441 מרכז הבנים 1-5 רובע סיטי מרכז הקריה
מונגש מלא נגיש נגיש לא נגיש נגיש נגיש נגיש 04-6935454 מרכז כניסה ראשית ראש סנטר הגליל
מונגש מלא נגיש נגיש לא נגיש נגיש נגיש נגיש 04-6260411 מרכז ציר עכו צפת מיי סנטר
בתהליכי הנגשה נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש 03-5760500 פארק פארן 4 תעשייה יבנה פארק טכנולוגי יבנה
מונגש מלא נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש 03-6126113 בניין אפעל 25 פתח תקווה פלטינום
מונגש מלא נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש   בניין היצירה והעמל פתח תקווה אמות היצירה
מונגש מלא נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש 09-8605252 בניין שדרות בנימין 21 בית מכבי
מונגש מלא נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש 03-5628514 בניין קרמינצקי 6-8 בית קדמת איילון
מונגש מלא נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש   משרדים מרטין גהל 7 פתח תקווה בית תים
מונגש מלא נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש 03-6433285 משרדים המעיין 6 רמת גן אטריום
מונגש מלא נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש 03-7356164 משרדים יגאל אלון 114 תוהא ToHa
מונגש מלא נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש נגיש 03-5760579 משרדים ירושלים פינת המלאכה קמפוס אמות

 

הנגשת השירות ללקוחות החברה

מאחר והנהלת קבוצת אמות השקעות רואה חשיבות רבה בהנגשת הנכסים והנגשת השירות ללקוחותיה, מנהלי ועובדי החברה עברו הדרכות בנושא נגישות השירות ונגישות בכלל, במסגרתם קיבלו העובדים כלים להתמודדות עם שירות נגיש והתנסו התנסות חוויתית במתן שירות נגיש. מטרת הדרכות אלו ליצור מודעות בקרב עובדי החברה ומנהליה לעקרון הנגישות ולהקנות להם כלים מעשיים למתן שירות נגיש.

הנגשת מוקד טלפוני

במטה החברה ובנכסיה הונגשו נתבי השיחות הטלפוניות לטובת לקוחות עם מוגבלות והנם ללא מוזיקת רקע, בקצב איטי ובשפה ברורה. בנוסף כאמור, עובדי החברה ומנהליה עברו ועוברים הדרכות למתן שירות נגיש .

קו טלפוני: 03-5760500 , כתובת דוא"ל: [email protected] קיימים אמצעים חילופיים ליצירת קשר עם המוקד הטלפוני .  ניתן לשלוח פקס למספר : 03-5760558

נגישות אתר האינטרנט

אתר אינטרנט נגיש הוא אתר המאפשר לאנשים עם מוגבלות ולאנשים מבוגרים לגלוש באותה רמה של יעילות והנאה ככל הגולשים. כ 20 עד 50 אחוזים מהאוכלוסייה נתקלים בקשיי שימוש באינטרנט ועשויים להיטיב מתכני אינטרנט נגישים יותר, כך על פי מחקר שנערך בשנת 2003 ע"י חברת מייקרוסופט. קבוצת אמות השקעות מאמינה ופועלת למען שוויון הזדמנויות במרחב האינטרנטי לבעלי לקויות מגוונות ואנשים הנעזרים בטכנולוגיה מסייעת לשימוש במחשב. הקבוצה מייחסת חשיבות רבה להתאמת אתר האינטרנט וזאת מתוך תפיסת עולם כי יש לאפשר לכל בני האדם הזדמנות שווה ונגישות לשירות ולמידע. לשם כך, פעלה החברה במאמצים רבים להנגשת אתר האינטרנט שלה על מנת לאפשר לאנשים עם מוגבלות לגלוש בצורה נוחה.

מידע על נגישות האתר

  • אתר האינטרנט של אמות בכתובת: https://www.amot.co.il/ ("האתר") עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013 ("התקנות").
  • האתר תואם את המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ואת המלצות מסמך 0 מאת ארגון W3C ("התקן הישראלי").
  • האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולרי.
  • לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים על שימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר.
  • לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת קורא מסך NVDA מומלץ להשתמש בדפדפן כרום. 
  • אמות עבדה ועובדת באופן שוטף עם חברת a-2-z המספקת שירותי ייעוץ נגישות.

הנגשת אפליקציית אמות

בימים אלו נמצאת אמות בשלב הפיילוט של השקת אפליקציה המיועדת לשימוש על ידי מספר מצומצם של משתמשים רשומים מראש מטעם שוכרי נכסים במתחמים מסוימים של אמות. האפליקציה נועדה לאפשר למשתמשים רשומים כאמור, לבצע מספר פעולות בהקשר לנכסים. לאחר שלב הפיילוט ובחינת הצורך בשינויים ו/או פיתוחים אחרים, בטרם השקתה הרשמית של האפליקציה, תבצע אמות הטמעה של תהליכי נגישות בהלימה עם התקנות והתקן הישראלי.

פניות בנושא נגישות בקבוצת אמות השקעות

אנו נשמח לקבל פניות לקבלת מידע ו/או הצעות לשיפור בכל הקשור לנגישות בנכסי החברה. הנך מוזמן ליצור קשר בכל עת עם רכז הנגישות בארגון

פרטי רכז הנגישות

  • שם : מר בן אברהם ממונה ביטחון ארצי ורכז הנגישות.
  • כתובת אימייל: [email protected]
  • טלפון: 03-5760500
  • טלפון נוסף : 03-5760554

 

תאריך עדכון אחרון: 17.02.2024