Amot

גלריית תמונות פרוקיטים

משרדים
אמות יוזמת ומקימה סביבות עבודה מהאיכותיות ביותר שנבנו בישראל, מתוך הבנה שאורך החיים הכלכלי של פרויקט מושפע באופן ישיר מתכנון אדריכלי מוקפד, מאיכות הבנייה ומחיזוי והטמעת הצרכים אותם לקוחותינו יצפו לקבל.
למידע נוסף

מחפשים נכסים בכל הנכסים?

אמות במספרים

אמות במבט על

0

מיליון מ"ר סה"כ שטחים

0

פרויקטים בייזום ופיתוח

0

נכסים מניבים

0

שוכרי נכסים

מניית אמות

מגזין אמות

10/23/2023
עיצוב משרדים
אחד האתגרים הגדולים בעולם העבודה הוא ליצור סביבת עבודה שמעודדת את העובדים להיות יצירתיים, מרוצים ומחוייבים. אבל לא רק התנאים המקצועיים והחברתיים משפיעים על תפוקת העבודה ואיכותה, אלא גם התנאים הפיזיים של המשרד.