Amot

הנהלת החברה

שמעון אבודרהם מנכ"ל החברה

שמעון אבודרהם

מנכ"ל החברה

יהודית זינגר משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים

יהודית זינגר

משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים

אלון מרמלשטיין

סמנכ"ל פיתוח עסקי

אודי ממן - סמנכ"ל הנדסה

אודי ממן

סמנכ"ל הנדסה

ישי שמרלינג

סמנכ"ל תפעול

אסנת הוכמן-גרהרד

יועצת משפטית ומזכירת חברה

אוהד ויס חשב ראשי

אוהד ויס

חשב ראשי

בת אל לחמי כהן - חשבת

בת אל לחמי כהן

חשבת