Amot

קשרי-משקיעים

אמות השקעות בע"מ, חברה ציבורית מהמובילות בישראל בתחום השקעות בנדל"ן מניב, החברה מרכזת בישראל את ההשקעות של חברת אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ, המחזיקה בה כ- 54%. החברה נסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב ונכללת במדדים המובילים: מדד ת"א-35, מדד ת"א-125, מדד ת"א-נדל"ן, מדד תל-דיב ומדד ת"א-AllShare מדד EPRA . אגרות החוב של החברה מדורגות על ידי חברת הדירוג מעלות בדירוג AA/Stable ועל ידי חברת הדירוג מדרוג בדירוג Aa2/Stable. אמות נוסדה בשנת 1964 כחברה פרטית והונפקה לראשונה בבורסה לני"ע בתל אביב בחודש מאי 2006. החברה עוסקת בניהול, השכרה, אחזקה, ייזום ופיתוח של נכסים מניבים בישראל. בבעלות החברה 176 נכסים, בשטח כולל של 1.8 מיליון מ"ר (חלק החברה), כ-1.1 מיליון מ"ר שטחי השכרה וכ-0.7 מיליון מ"ר שטחי אחסנה פתוחה וחנייה. הנכסים כוללים בנייני משרדים והייטק, קניונים, מרכזים מסחריים, פארקים תעשייתיים, מרכזים לוגיסטיים, סופרמרקטים, ותחנות אוטובוסים מרכזיות. לחברה 6 פרויקטים בהקמה בהיקף של 230 אלף מ"ר עילי (חלק החברה) ו-3 פרויקטים בתכנון וייזום בהיקף של 64 אלף מ"ר עילי (חלק החברה). סה"כ, מחזיקה החברה בנכסים בשווי כולל של כ-18 מיליארד ₪. הנכסים מושכרים ל-1,750 שוכרים, עם שיעור תפוסה העומד על כ-95% נכון לחודש יוני 2022. מרבית נכסי החברה ממוקמים במרכזי הערים הגדולות במרכז הארץ ובאזורי ביקוש. הנתונים והמידע המוצגים אינם מהווים ייעוץ מקצועי ו/או המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה ו/או עידוד ו/או שידול לרכישת/מכירת ניירות ערך ו/או השקעה. כל החלטת השקעה צריכה להתבסס על ייעוץ מקצועי של גורם מוסמך בלבד. הנתונים המוצגים מבוססים על ביצועי עבר ואינם מהווים התחייבות ו/או הבטחה לתשואה עתידית.

נתוני מניה

*הנתונים מתעדכנים אחת לחצי שעה

קבצים לצפייה והורדה

2024

דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2024

מונגש

דו"ח תקופתי 31.12.23

2023

דוח רבעוני ליום 30 בספטמבר 2023

דוח רבעוני ליום 30 ביוני 2023

מונגש

דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2023

2022

מונגש

דו"ח תקופתי 31.12.22

""