דיווח מיידי- דרך השלום

09 מאי, 2022

 

אמות תרכוש מגרש בשטח של כ-3.2 דונם בדרך השלום בתל אביב, בתמורה ל-262 מיליון שקל
המגרש ממוקם בסמוך לפרויקט ToHaשל החברה, ומיועד להקמת שטחי מגורים, תעסוקה ומסחר
 
אמות השקעות מקבוצת אלוני חץ, מדווחת הבוקר (ב') כי הגישה הצעה במכרז של עיריית תל אביב לרכישת מלוא זכויות החכירה (49 שנים עם אופציה להארכה ב- 49 שנים נוספות) במתחם בשטח של כ-3.2 דונם ברח' דרך השלום בתל אביב.  
במסגרת המכרז, בוצע הליך מעטפות פומבי במסגרתו עלה כי הצעת אמות, בסכום של כ-261 מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ, הינה ההצעה הגבוהה ביותר[1]. נכון למועד הדווח, טרם התקבלה בידי החברה הודעה מטעם העירייה על זכייתה במכרז.
המתחם, שהינו ביעוד למגורים, תעסוקה ומסחר, ממוקם ברח' דרך השלום 15 בתל אביב, בסמוך לפרויקט TOHA. במתחם בנויים שני מבנים, האחד, בשטח של כ- 3,100 מ"ר, לשימור מחמיר והשני, בשטח של כ- 2,300 מ"ר, לשימור חלקי (חלקו ייהרס וחלקו ישומר).
 
על המגרש חלה תב"ע מאושרת לבניית 15,845 מ"ר ברוטו עילי, בהם 9,507 מ"ר ברוטו עילי למגורים ל- 94 יח"ד, 4,754 מ"ר ברוטו עילי לתעסוקה, 1,584 מ"ר ברוטו עילי למסחר ושטחי שירות תת קרקעיים בשטח כולל זהה.
 
לעירייה נתונה הזכות לנייד למתחם זכויות בניה נוספות משימור בהיקף של כ- 560 מ"ר ברוטו בייעוד למגורים.
 
לאמות פעילות ענפה באזור, החברה הקימה יחד עם גב ים את מגדל המשרדים 1ToHA המאכלס שורה של חברות בינלאומיות מובילות. בימים אלו מקימות החברות את מגדל ToHa2, מגדל תעסוקה בן 77 קומות שיתנשא לגובה של כ 300 מטר. עם השלמת בנייתו בשנת 2026 מגדלי ToHa יהווה בית ל כ-20 אלף מועסקים.
 
שמעון אבודרהם, מנכ"ל אמות: "בצומת השלום בתל אביב יוקם המרכז התחבורתי הראשי של מדינת ישראל. בתת-הקרקע מתוכנן מסוף תחבורתי שיחבר את תחנת הרכבת הכבדה "השלום" עם שתי תחנות עתידיות של המטרו. המסוף יקושר ישירות לגני ToHa  וחלק נכבד מאוכלוסיית המדינה ייהנה מנגישות מעולה בתחבורה ציבורית למיקום אסטרטגי זה. להערכתנו המתחם המתפקד היום כמע"ר תל-אביב יתמצב בעתיד כמרכז העסקים הראשי של מדינת ישראל וברכישה זו אמות ממשיכה להעמיק את נוכחותה במתחם.
במציאות תכנונית המיישמת ברוב הפרויקטים המשמעותיים לתעסוקה עירוב שימושים, כניסת החברה לפעילות הכוללת מרכיב מגורים הכרחית להמשך התפתחותה וצמיחתה. בכוונתנו לפעול במרץ לקידום הפיתוח, התכנון וההקמה של הפרויקט".
[1]  על פי מסמכי המכרז, ההצעה הגבוהה ביותר תוכרז כזוכה בכפוף לעמידתה בתנאי הסף ולהכרזתה ככזו על ידי ועדת המכרזים ומועצת העירייה. 

חיפוש נכסים