דווח מיידי - קניון קריית אונו

19 ספט, 2019

 

החברה מתכבדת לדווח כדלקמן:
החברה והחברה לנכסים ובניין בע״מ (להלן: ״נכסים ובניין״), שתיהן באמצעות חברות בנות בבעלות מלאה, מחזיקות מאז שנת 2008 בחלקים שווים (במושע) בקומפלקס הכולל קניון, שני מגדלי משרדים וחניון תת קרקעי בקרית אונו (להלן:" הנכס").רמת גן ,19 בספטמבר 2019


לכבוד                                                           לכבוד
רשות ניירות ערך                                       הבורסה לניירות ערך בתל אביב
www.tase.co.il                                             www.isa.gov.il                                                                                                                        דווח מיידי

החברה מתכבדת לדווח כדלקמן:


החברה והחברה לנכסים ובניין בע״מ (להלן: ״נכסים ובניין״), שתיהן באמצעות חברות בנות בבעלות מלאה, מחזיקות מאז שנת 2008 בחלקים שווים (במושע) בקומפלקס הכולל קניון, שני מגדלי משרדים וחניון תת קרקעי בקרית אונו (להלן:" הנכס"). הקומפלקס כולל קניון בהיקף של כ-23 אלף מ"ר ומעליו שני מגדלי משרדים בשטח של כ- 19 אלף מ"ר, הבנויים מעל חניון מקורה בשטח של כ- 70 אלף מ"ר המכיל כ- 1,480 מקומות חניה. אתמול, 18 בדצמבר 2019, אישר דירקטוריון החברה באופן עקרוני את התקשרות החברה בעסקה עם נכסים ובניין לרכישת מלוא זכויותיה בנכס בתמורה לסך של 545 מיליון ₪ בתוספת מע"מ כדין. עם ובכפוף להשלמת העסקה, תחזיק החברה במלוא הזכויות בנכס. שטחי הקניון מושכרים לקשת רחבה של שוכרים מגוונים מתחומי האופנה, הפנאי והמזון, ביניהם חנויות עוגן. שטחי המשרדים מושכרים לקופות חולים (מכבי, כללית ומאוחדת), קליניקות פרטיות של רופאים ,הקריה האקדמית קריית אונו ולמגוון בעלי מקצועות חופשיים נוספים. שיעור התפוסה הכללי בנכס הינו כ- %96, והינו קבוע ויציב לאורך השנים.  להערכת החברה, ה- NOI החזוי בתפוסה מלאה הינו כ- 68 מיליון ₪ לשנה.

אם וכאשר ייחתם הסכם כאמור יובא על כך דווח מתאים.בכבוד רב,

אמות השקעות בע"מ

נחתם ע"י: אבי מוסלר, מנכ"ל ויהודית זינגר, סמנכ"ל כספים

חיפוש נכסים