HP יהוד, אלטלף 5 , יהוד

  • סוג עסק:משרדים
  • אזורמרכז
  • גודל:45,000 מ"ר
יהוד HP - משרדים להשכרה במרכז

מתחם הכולל משלושה בנייני משרדים להשכרה באזור התעשייה ביהוד המשמשים כמרכז פיתוח התוכנה של קבוצת HP.
המבנים בני 4 עד 8 קומות, בשטח כולל לשיווק של כ-22,000 מ"ר מעל חניונים תת קרקעיים בשטח של כ-23,000 מ"ר הכוללים 574 מקומות חניה.

בעלות – אמות השקעות בע"מ

הצג ע"ג מפה
לפרטים נוספיםלפרטים נוספיםHP יהוד