חלוקת דיבידנדים

חלוקת דיבידנדים

 
שנת החלוקה 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E
דיבידנד למניה באגורות 0.35 0.4 0.44 0.44 0.48 0.56 0.64 0.64 0.66 0.68 0.77
שנה דיבידנד למניה FFO למניה Dividend Payout Ratio
20060.350.7447
20070.400.6760
20080.440.8552
20090.440.8254
20100.480.9849
20110.561.0553
20120.641.0959
20130.641.158
20140.661.0961
20150.681.1758
2016E0.771.2860

 

חיפוש נכסים